CHRONOLOGIE VÝVOJE MEMBRÁN

Fresenius Polysulfone®

První průmyslově vyráběná
polysulfonová membrána Helixone®

Helixone®

Nový standard nastavený technologií
Nano Controlled Spinning (NCSTM) pro vysoce
definovanou strukturu póru

Helixone®plus

Zaměřili jsme se na odstranění středních molekul, jako je β2-mikroglobulin

1,000,000,000

vyrobených dialyzátorů – odbornost v oblasti membrán,
na kterou se mužete spolehnout

HELIXONE® hydro

Nová membrána, která vytvoří na
vnitřním povrchu membrány vrstvu
vody pro snížení adsorpce proteinu.

Fresenius Polysulfone®

The first industrially-produced
polysulfone membrane

Helixone®

A new standard set by Nano Controlled
Spinning (NCSTM) technology for highly
defined pore structure

Helixone®plus

Focus on middle molecule removal,
such as β2-microglobulin

1,000,000,000

dialysers produced –
trusted membrane expertise

HELIXONE® hydro

The new membrane that forms a
hydrolayer on the inner membrane
surface for reduced protein
adsorption

DEVĚT TYPŮ PRO INDIVIDUALIZOVANÉ PŘEDPISY PACIENTŮM

FX CorAL

ŘadaFX CorAL kombinuje klinickou účinnost s hemokompatibilitou, protože tyto dva faktory patří v principu dialýzy zaměřené na pacienta k sobě.

Nová membrána Helixone® hydro řady FX CorAL vytvoří na vnitřním povrchu membrány vrstvu vody pro snížení adsorpce proteinů, což má za výsledek membránu s nízkou imunitní odpovědí a vysokou selektivní propustnost.1-4

FX CorAL

ŘadaFX CorAL kombinuje klinickou účinnost s hemokompatibilitou, protože tyto dva faktory patří v principu dialýzy zaměřené na pacienta k sobě.

Nová membrána Helixone® hydro řady FX CorAL vytvoří na vnitřním povrchu membrány vrstvu vody pro snížení adsorpce proteinů, což má za výsledek membránu s nízkou imunitní odpovědí a vysokou selektivní propustnost.1-4

FUNKČNÍ VLASTNOSTI DIALYZÁTORŮ FX PŘINÁŠEJÍ
SKUTEČNÝ ROZDÍL

LEHKÝ MATERIÁL INLINE STERILIZACE PAROU JEDINEČNÁ STRUKTURA VLÁKNA A SOFISTIKOVANÝ DESIGN POUZDRA BOČNÍ PORT PRO VSTUP KRVE VYLEPŠENÝ DESIGN HLAVY
LEHKÝ MATERIÁL
Materiál krytu dialyzátoru FX je vyroben z ekologicky šetrného a lehkého polypropylenu. Díky pokročilému materiálu jsou dialyzátory FX až o 50 % lehčí (před léčbou) než dialyzátory vyrobené z polykarbonátu.8

Nižší hmotnost dialyzátoru FX může snížit náklady na likvidaci odpadu po skončení terapie. Průměrné dialyzační středisko vyprodukuje až o 1 600 kg odpadu ročně méně, což se v nákladech na likvidaci projeví.
INLINE STERILIZACE PAROU
Každý dialyzátor FX je individuálně sterilizován jedinečnou metodou INLINE sterilizace parou. Jak krevní oddíl, tak oddíl dialyzačního roztoku jsou neustále proplachovány parou o minimální teplotě 121 °C. Proplachování horkou parou zajišťuje šetrnou sterilizaci bez použití chemických látek nebo záření, které mohou vést ke zvýšenému obsahu cytotoxických10 a karcinogenních reziduí.11,12

Po sterilizaci parou je navíc cytotoxicita minimální, kdežto při použití gama záření se zvyšuje.16 Studie prokázaly, že u dialyzačních membrán sterilizovaných parou, dochází v krvi pacienta k menšímu oxidačnímu stresu v porovnání se sterilizací pomocí gama záření.13,14,15

Kromě toho lze po sterilizaci gama zářením pozorovat změny materiálu, naproti tomu při sterilizaci parou zůstává neporušený.16 Mimoto bylo vymývání PVP z dialyzačních membrán nejnižší u dialyzátorů sterilizovaných INLINE parou a nejvyšší u dialyzátorů sterilizovaných parou v autoklávu.2 Zvýšené ztráty albuminu během dialýzy byly pozorovány u dialyzátorů sterilizovaných gama zářením, které byly delší dobu skladovány.10,17
JEDINEčNÁ STRUKTURA VLÁKNA A
SOFISTIKOVANÝ DESIGN POUZDRA
Jedinečná struktura vlákna v podobě mikrovln umožňuje homogenní distribuci dialyzačního roztoku, která je podporována zašpičatělým vnitřním designem pouzdra všech dialyzátorů FX. Tím se zabrání nerovnoměrnému toku dialyzačního roztoku a zajistí se, že je každé vlákno uvnitř svazku obklopeno dialyzačním roztokem, což přispívá ke zlepšení clearance.5,6,7

BOČNÍ PORT PRO
VSTUP KRVE
Materiál krytu dialyzátoru FX je vyroben z ekologicky šetrného a lehkého polypropylenu. Díky pokročilému materiálu jsou dialyzátory FX až o 50% lehčí (před léčbou) než dialyzátory vyrobené z polykarbonátu.8

VYLEPŠENÝ DESIGN
HLAVY
Vylepšený design hlavy dialyzátorů FX zajišťuje homogenní průtok krve. Její geometrie umožňuje spirálovou distribuci krve a předchází vzniku stagnačních zón s nízkou průtokovou rychlostí – výsledkem je lepší účinnot.5

BUĎTE S NÁMI V KONTAKTU
REFERENCE

Značky označené symbolem „®“ jsou registrované ochranné známky společnosti Fresenius Medical Care ve vybraných zemích.

© Fresenius Medical Care Deutschland GmbH 2022