Prohlášení o souborech cookie

Tato webová stránka používá soubory cookie.Soubory cookie používáme pro personalizaci obsahu, poskytování funkcísociálních médií a analýzu návštěvnosti. Informace o tom, jak našestránky používáte, sdílíme také s našimi partnery v oblastisociálních médií, reklamy a analýzy, kteří je mohou kombinovats dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které shromáždili nazákladě toho, jak využíváte jejich služby. Pokud budete i nadále používatnaše webové stránky, vyjadřujete svůj souhlas s našimi soubory cookies.

Cookies jsou malé textové soubory, které mohouwebové stránky použít k zefektivnění uživatelského dojmu.

Vnásledujícíchtabulkách jsou uvedeny soubory cookie používané na těchto webových stránkách:
S výjimkou případů, kdy to umožňují platné zákony, umísťujeme  soubory cookie poté, co jsme obdrželi váš souhlas prostřednictvím banneru  k souborům cookie. Nastavení souborů cookie můžete kdykoli změnit  (s výjimkou nezbytně nutných souborů cookie, které jsou nutné pro řádné  fungování webu). V rozsahu, v jakém jsou osobní údaje shromažďovány  prostřednictvím souborů cookie nebo podobných technologií, platí ostatní  části těchto zásad ochrany osobních údajů.

Vrozsahu,vjakém jsou osobní údaje shromažďovány prostřednictvím souborů cookienebo podobných technologií, platí ostatní části těchto zásad ochrany osobníchúdajů.

Odhlášení

Chcete-lispravovat, které soubory cookie jsou na této webové stránce nastaveny, nebochcete-li se odhlásit z určitých kategorií souborů cookie, otevřetedialogové okno Nastavení souborů cookie v Centru předvoleb ochranyosobních údajů OneTrust.

Případně můžetepomocí prohlížeče zablokovat používání souborů cookie. Pokud soubory cookienechcete přijmout, můžete nastavit prohlížeč tak, abyste automaticky zakázaliukládání souborů cookie nebo abyste byli při každém požadavku na uloženísouboru cookie informováni. Prostřednictvím prohlížeče lze odstraniti dříve uložené soubory cookie. Další informace naleznete na stránkáchnápovědy prohlížeče.

Informace oběžněpoužívaných prohlížečích naleznete na adrese http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html Pokud se však rozhodnetesoubory cookie nepřijmout, může to omezit funkce, které jsou vámkdispozici na našich webových stránkách.

Značky označené symbolem „®“ jsou registrované ochranné známky společnosti Fresenius Medical Care ve vybraných zemích.

© Fresenius Medical Care Deutschland GmbH 2022