SÉRIE EPIZOD VIDEO PODCASTŮ ZAMĚŘENÝCH NA TÉMATA SOUVISEJÍCÍ S DIALYZÁTORY A
MEMBRÁNAMI

zveřejněno v listopad 2022
SLEDOVAT NYNÍ
Peter Kotanko, MD, FASN
Can there be too much dialysis?
zveřejněno v říjen 2022
SLEDOVAT NYNÍ
Dr. Jennifer Braun
Performance and safety of a new dialyzer with a modified polysulfone membrane:
results of the clinical studies eMPORA and eMPORA II
zveřejněno v únoru 2022
SLEDOVAT NYNÍ
Dr. Carsten Hornig
The haemocompatibility of haemodialysers:
implications for the sustainability of the delivery of dialysis
zveřejněno v červnu 2021
SLEDOVAT NYNÍ
Adam M. Zawada, PhD
Polyvinylpyrrolidone in hemodialysis membranes: impact on platelet loss during hemodialysis
zveřejněno v červnu 2021
SLEDOVAT NYNÍ
Prof. Bernard Canaud
Why membranes matter: six questions to Professor Bernard Canaud on how dialyser innovations can support the attainment of treatment goals
zveřejněno v prosinci 2020
SLEDOVAT NYNÍ
James Kennedy, PhD
Complement activation by dialysis membranes and its
association with secondary membrane formation and
surface charge
Prezentováno na 58. kongresu ERA-EDTA 6. června 2021
SLEDOVAT NYNÍ
Industry Symposium
Chair Prof. Andrew Davenport, United Kingdom
Pivotal attributes of membrane innovation
Prof. Martin K. Kuhlmann, Germany
How can membrane innovation improve outcomes?
Prof. Bernard Canaud, France/Germany

Dialýza zaměřená na pacienta podle nás znamená pohodu a prospívání pacientů jak v den dialýzy, tak kdykoliv mimo ni.

Značky označené symbolem „®“ jsou registrované ochranné známky společnosti Fresenius Medical Care ve vybraných zemích.

© Fresenius Medical Care Deutschland GmbH 2022