Zásady ochrany osobních údajů

Vaše soukromí je pro společnost Fresenius Medical Care Deutschland GmbH („my“) důležité. Ochrana vašeho soukromí při zpracování vašich osobních údajů je důležitým aspektem, kterému věnujeme během našich obchodních aktivit zvláštní pozornost.

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují osobní údaje, které o vás shromažďujeme na webových stránkách nebo v aplikaci (dále jen „stránky“) poskytujících přístup k těmto zásadám, popisují jak tyto osobní údaje používáme a zveřejňujeme, jak je chráníme, a volby, které s ohledem na tyto zásady můžete učinit. Doporučujeme vám, abyste si překontrolovali naše zásady ochrany osobních údajů a klikli na dostupné odkazy, pokud chcete získat další informace o konkrétním tématu.

Shromažďování informací

„Osobní údaje“ jsou údaje, které vás identifikují jako jednotlivce nebo se vztahují k identifikovatelné osobě.  Osobní údaje shromažďujeme různými způsoby, například prostřednictvím registrací, žádostí, průzkumů, kontaktních formulářů, v souvislosti s vašimi dotazy a automaticky při procházení našich stránek.
 
Když používáte naše stránky, můžeme požadovat základní osobní údaje. Osobní údaje, které můžeme požadovat, by mohly zahrnovat jméno, preferovaný jazyk a kontaktní údaje (jako je poštovní adresa, telefonní čísla, e-mailová adresa), zájmy a informace o specializaci u zdravotních pracovníků.

Osobní údaje, které nám poskytnete, můžeme kombinovat s dalšími údaji, které jsme od vás shromáždili, ať už online nebo offline. Můžeme je také kombinovat s informacemi, které o vás obdržíme z dalších zdrojů, jako jsou veřejně přístupné databáze, platformy sociálních médií a další třetí strany.

Budete informováni o tom, jaké osobní údaje jsou povinné a jaké osobní údaje jsou volitelné. Když budete požádáni o poskytnutí osobních údajů, můžete odmítnout. Pokud se však rozhodnete neposkytovat údaje, které jsou pro nás nezbytné k dodání požadovaných služeb, nebudeme vám tyto služby moci poskytnout.

Pokud nám poskytnete jakékoli osobní údaje týkající se jiné osoby, prohlašujete, že máte oprávnění tak učinit a že nám umožňujete tyto informace používat v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Citlivé osobní údaje

Pokud o to výslovně nepožádáme nebo vás nevybídneme, žádáme vás, abyste nám na stránkách, jejich prostřednictvím nebo jiným způsobem neposílali ani nesdělovali žádné citlivé osobní údaje, jak jsou definovány platnými zákony (např. rodné číslo, číslo kreditní karty, číslo pasu, informace týkající se rasového nebo etnického původu, politických názorů, náboženského vyznání nebo filozofického přesvědčení, zdravotního stavu, sexuálního života nebo sexuální orientace, trestné činnosti nebo členství v odborových organizacích a biometrické či genetické údaje za účelem jedinečné identifikace jednotlivce).

Používání nezletilými osobami

Stránky nejsou určeny osobám mladším16 let a žádáme proto, aby tyto osoby neposkytovaly osobní údajeprostřednictvím stránek. Pokud vaše dítě poskytlo osobní údaje a vy chcetepožádat o odstranění těchto osobních údajů, kontaktujte nás, jak jevysvětleno níže v části Kontaktujte nás.

Pasivní shromažďování a používání informací

Pasivní shromažďování informací (tj. shromažďování informací bez aktivního poskytnutí informací návštěvníkem) se obvykle provádí, když návštěvník stránky prochází.

Soubory cookie jsou standardní funkcí webových stránek, které nám umožňují ukládat malé množství dat na vašem počítači ohledně vaší návštěvy na našich stránkách. Soubory cookie nám pomáhají zjistit, které oblasti stránek jsou užitečné a které oblasti je třeba zlepšit.

Soubor „Cookie“ je malá informace, kterou stránky odesílají do vašeho webového prohlížeče a která pomáhá stránkám zapamatovat si informace o vás a vašich preferencích.

Soubory cookie platné po dobu relace („session“ cookies) jsou dočasné části informací, které se používají ke zlepšení procházení stránek, umožňují zablokovat návštěvníky v poskytování informací tam, kde je to nevhodné (stránky si „pamatují“ předchozí záznamy o věku nebo zemi původu, které byly mimo stanovené parametry a blokuje následné změny) a shromažďovat souhrnné statistické informace na stránkách. Po opuštění webového prohlížeče nebo po vypnutí počítače jiným způsobem se vymažou.

Trvalé soubory cookie („persistent“ cookies) jsou trvalejší části informací, které jsou umístěny na pevném disku počítače a zůstávají tam, dokud soubor cookie neodstraníte. Trvalé soubory cookie ukládají informace ve vašem počítači pro řadu účelů, jako je např. získávání určitých informací, které jste již dříve poskytli (např. hesel), pomoc při určování toho, které oblasti stránek považují návštěvníci za nejhodnotnější, a průběžné přizpůsobování stránek na základě vašich preferencí. Trvalé soubory cookie umístěné těmito stránkami do vašeho počítače mohou obsahovat osobní údaje, ale pouze v případě, že jste se zaregistrovali nebo jste jinak souhlasili s uchováváním osobních údajů, které jste na stránkách poskytli. V opačném případě server našich stránek ví pouze to, že se neidentifikovaný návštěvník s vaším souborem cookie vrátil na stránky.

Můžete se rozhodnout zablokovat používání souborů cookie prostřednictvím prohlížeče. Pokud soubory cookie nechcete přijmout, můžete nastavit prohlížeč tak, abyste automaticky zakázali ukládání souborů cookie nebo abyste byli při každém požadavku na uložení souboru cookie informováni. Prostřednictvím prohlížeče lze odstranit i dříve uložené soubory cookie. Další informace naleznete na stránkách nápovědy prohlížeče. Informace o běžně používaných prohlížečích naleznete na adrese http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html . Pokud se však rozhodnete soubory cookie nepřijmout, může to omezit funkce, které jsou vám k dispozici na našich stránkách.

My a naši poskytovatelé služeb můžeme také automaticky shromažďovat a používat informace následujícími způsoby:

Prostřednictvím prohlížeče: Některé informace shromažďuje většina prohlížečů, např. adresa MAC (Media Access Control), typ počítače (Windows nebo Mac), rozlišení obrazovky, název a verze operačního systému a typ a verze internetového prohlížeče. Podobné informace, jako je typ a identifikátor vašeho zařízení, můžeme shromažďovat, pokud na stránky vstupujete prostřednictvím mobilního zařízení. Tyto informace používáme k zajištění řádného fungování stránek.

IP adresa:
Vaše IP adresa je identifikována a automaticky zaprotokolována v souborech protokolu serveru, kdykoli uživatel navštíví stránky, a to spolu s dobou návštěvy a navštívenými stránkami. Částečně maskované IP adresy používáme pro účely, jako je např. výpočet úrovně využití stránek, diagnostika problémů se serverem a správa stránek. Z vaší částečně maskované IP adresy můžeme také odvodit vaši přibližnou polohu (dvoubajtová anonymizace).

Informace o zařízení:
Můžeme shromažďovat informace ze zařízení (typ zařízení, operační systém, rozlišení obrazovky, jazyk, země, ve které se nacházíte, a typ webového prohlížeče), které jste použili během vaší návštěvy.

Správa souborů cookie používaných na těchto stránkách

Chcete-li spravovat soubory cookie používané na těchto stránkách, otevřete dialogové okno Nastavení souborů cookie v Centru předvoleb ochrany osobních údajů OneTrust.

Seznam souborů cookie používaných na tomto webu

Chcete-li zobrazit seznam souborů cookie použitých na těchto stránkách, otevřete stránkute Prohlášení o souborech cookie.

Jak používáme vaše osobní údaje

Osobní údaje, které nám poskytnete, používáme a zveřejňujeme tak, jak je popsáno v bodě o shromažďování, a to zejména pro následující účely:

Zajistit funkčnost stránek a splnění vašich požadavků, pokud mezi námi existuje smluvní vztah nebo oprávněný zájem. To zahrnuje následující:
Poskytovat personalizované služby, pokud máme váš souhlas nebo oprávněný zájem, ohledně poskytování informací, které vás zajímají. To zahrnuje následující:
Spolupracovat s vámi jako se zdravotnickým pracovníkem, pokud zde existuje smluvní vztah nebo oprávněný zájem. To zahrnuje následující:
Umožnit vám účastnit se speciálních programů, aktivit, akcí nebo propagačních kampaní v rámci našeho vzájemného smluvního vztahu nebo tam, kde máme oprávněný zájem.

Provozovat naše podnikání, abychom dodrželi naše zákonné povinnosti a abychom splnili naše oprávněné zájmy při zachování našich obchodních aktivit. To zahrnuje následující:

Jak zveřejňujeme vaše osobní údaje

Informace shromážděné prostřednictvím stránek také poskytujeme:
Kromě toho můžeme vaše informace používat a sdělovat, když se domníváme, že je nezbytné nebo vhodné:
Informace o vás můžeme také použít a zveřejnit jinými způsoby, jakmile k tomu získáme váš souhlas.

Kromě toho, pokud to umožňují platné zákony, můžeme použít a zveřejnit informace, které nejsou v podobě umožňující identifikovat fyzickou osobu, a to pro jakýkoli účel. Pokud kombinujeme informace, které nejsou v podobě umožňující identifikovat fyzickou osobu, s informacemi, které identifikaci umožňují (například kombinováním vašeho jména s vaší zeměpisnou polohou), budeme tyto kombinované informace považovat za osobní údaje, dokud jsou zkombinovány.

Volby a přístup

Vaše volby týkající se toho, jak používáme a zveřejňujeme vaše osobní údaje pro marketingové účely

Pokud jste se zaregistrovali k odběru newsletteru nebo jiného marketingového materiálu/informací a již od nás nechcete dostávat marketingové zprávy, můžete se odhlásit kliknutím na odkaz pro odhlášení v každém e-mailu, který obdržíte. Budeme se snažit vyhovět vašim požadavkům, jakmile to bude rozumně možné.

Vaše volby týkající se toho, jak sdílíme vaše osobní údaje s našimi přidruženými společnostmi nebo partnery z řad třetích stran

Pokud byste chtěli, abychom vaše osobní údaje v budoucnosti nesdíleli s našimi přidruženými společnostmi a/nebo partnery z řad třetích stran pro jejich marketingové účely, můžete toto sdílení odhlásit tak, že nás kontaktujete pomocí níže uvedených kontaktních údajů v části „Kontaktujte nás“ na této stránce.

Jak můžete získat přístup k vašim osobním údajům, měnit je nebo odstraňovat

Chcete-li zkontrolovat, opravit, aktualizovat, omezit nebo odstranit vaše osobní údaje nebo chcete-li požádat o obdržení elektronické kopie vašich osobních údajů za účelem jejich předání jiné společnosti (v rozsahu, v jakém jsou vám tato práva poskytována platnými zákony), kontaktujte nás pomocí kontaktních údajů uvedených níže v části „Kontaktujte nás“ na této stránce. Na vaši žádost odpovíme co nejdříve, jakmile to bude rozumně možné, nejpozději jeden měsíc po obdržení. Pokud okolnosti způsobí jakékoli zpoždění v naší odpovědi, budete neprodleně informováni a poskytneme vám datum naší odpovědi.

Přeshraniční přenos

Vaše osobní údaje mohou být uloženy a zpracovány v jakékoli zemi, kde máme zařízení nebo poskytovatele služeb, a použitím našich stránek nebo tím, že nám poskytnete souhlas (pokud to vyžaduje zákon), mohou být vaše osobní údaje předány do zemí mimo zemi vašeho pobytu, včetně zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), které mohou stanovit jiná pravidla ochrany údajů než ve vaší zemi.

Evropská komise uznává, že některé země EHP poskytují odpovídající úroveň ochrany údajů podle norem EHP (úplný seznam těchto zemí je k dispozici zde). Pokud jde o přenosy z EHP do zemí, které Evropská komise nepovažuje za vhodné, jsme odhodláni zajistit, aby byla zavedena odpovídající opatření, včetně zajištění toho, aby příjemce byl vázán standardními smluvními doložkami EU, kodexem chování nebo osvědčením schváleným EU, abychom chránili vaše osobní údaje. Kopii těchto opatření můžete získat tak, že nás kontaktujete pomocí kontaktních údajů uvedených níže v části „Kontaktujte nás“.

Zabezpečení

K ochraně osobních údajů jsme přijali vhodná opatření, která jsou v souladu s platnými zákony a předpisy o ochraně soukromí a osobních údajů, včetně požadavku, aby poskytovatelé služeb používali vhodná opatření k ochraně důvěrné povahy a bezpečnosti osobních údajů.

Období uchovávání

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu potřebnou nebo povolenou s ohledem na účel (účely), pro které byly získány, a příslušné právní požadavky. Kritéria použitá pro stanovení doby uchovávání zahrnují: (i) dobu, po kterou s vámi udržujeme trvalý vztah a poskytujeme vám stránky; (ii) to, zda existuje právní povinnost, která se na nás vztahuje; (iii) to, zda je uchovávání vhodné vzhledem k našemu právnímu postavení (například s ohledem na platné promlčecí lhůty, soudní spory nebo regulační vyšetřování).

Webové stránky a služby třetích stran

Tyto zásady ochrany osobních údajů se nezabývají následujícími skutečnostmi, za něž zároveň neneseme zodpovědnost: shromažďování, používání, zveřejňování nebo bezpečnostní postupy nebo jiné postupy jakékoli třetí strany, včetně jakékoli třetí strany, která provozuje službu, ke které stránky odkazují, a za používání souborů cookie, které mohou být následně uloženy na pevný disk vašeho počítače. Uvedení odkazu na stránkách neznamená, že bychom službu, na kterou stránky odkazují, podporovali, přístup na externí odkazy je na vaše vlastní riziko a nemůžeme nést odpovědnost za jakékoli škody nebo důsledky způsobené návštěvou jakýchkoli zmíněných externích odkazů. Doporučujeme vám, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů všech webových stránek, které navštívíte.

Tato stránka používá služby tzv. sociálního záložkování „social bookmarks“ (např. ze služby Facebook, Twitter, Google+ a LinkedIn). Sociální záložkování umožňuje uživatelům sdílet odkazy a zprávy. Na našich stránkách jsme pouze zařadili odkaz na příslušnou sociální síť. Po kliknutí na integrovanou grafiku budou vaše data přenesena na příslušného poskytovatele. V případě, že jste již do sociální sítě přihlášeni, mohou být data kliknutím na grafiku propojena přímo s vaším účtem. Informace o nakládání s vašimi osobními údaji při používání těchto propojených služeb naleznete v zásadách ochrany osobních údajů příslušné sociální sítě.

Soubory ke stažení a mediální soubory

Veškeré dokumenty, soubory nebo média ke stažení, které jsou k dispozici na webu, jsou poskytovány na vaše vlastní riziko. I když byla přijata veškerá opatření, aby bylo zajištěno, že jsou k dispozici pouze originální soubory ke stažení, doporučujeme ověřit jejich pravost pomocí antivirového softwaru jiných výrobců nebo podobných aplikací. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za soubory ke stažení od třetích stran a poskytované externími webovými stránkami třetích stran a doporučujeme vám ověřit jejich pravost pomocí antivirového softwaru třetích stran nebo podobných aplikací.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy, připomínky, požadavky nebo obavy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo postupů nakládání s informacemi na těchto stránkách, nebo pokud byste se chtěli odhlásit z budoucí komunikace, kontaktujte nás následujícím způsobem:

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH
Else-Kröner-Str. 1
61352 Bad Homburg
Německo

i případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit také na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím následujícího e-mailu:
datenschutzbeauftragter(at)fmc-ag.com

Případně nám pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře na této webové stránce.

Podání stížnosti u regulačního orgánu

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu příslušného pro vaši zemi nebo oblast. Kontaktní informace pro tyto orgány získáte kliknutím zde.

Aktualizace těchto zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme změnit. Jakékoli změny těchto zásad ochrany osobních údajů nabudou účinnosti po zveřejnění revidovaných zásad ochrany osobních údajů na těchto stránkách. Doporučujeme, abyste při návštěvě stránek pravidelně kontrolovali zásady ochrany osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány 25. října 2018.

Značky označené symbolem „®“ jsou registrované ochranné známky společnosti Fresenius Medical Care ve vybraných zemích.

© Fresenius Medical Care Deutschland GmbH 2022